Visselblåsarpolicy

Transparent verksamhetsklimat

Visselblåsarpolicy

Byggmäster strävar efter ett transparent verksamhetsklimat och en hög affärsetik. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Vad är ditt nästa projekt?

Dags för ett nytt projekt?

Vi utvecklar allt från bostäder och kontorshus till industrier och handelsplatser. Vi ser fram emot ett samarbete!