Ombyggnation

Vi jobbar med effektiva lösningar i alla byggprojekt

Ett byggprojekt ska vara hållbart ur flera aspekter

Målet för oss är en förnuftig och kostnadseffektiv ombyggnation som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra.

Vi utför om- och tillbyggnadsentreprenader samt renoveringar och skadereparationer. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa dig att hyresgästanpassa kontorslokaler, bygga om äldreboenden, sjukhus, bostäder eller skolor.

Bred yrkeskompetens & yrkesskicklighet -
kombinerat med ett genuint hantverk

Hyresgästens välbefinnande står i centrum. Den kanske största lärdomen är att bygga vidare på det som redan är bra. Förståelse för de byggnader vi arbetar i samt engagemang för de relationer vi bygger, är grunden för hur vi arbetar.

Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår i ombyggnadsprojekt är vi mycket bra på. Vi kan erbjuda en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk. Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöarbetet ingår i det vardagliga arbetet.

Med modet att föreslå nya lösningar & förbättringar

Vi arbetar med att förbättra oss själva, projektet och branschen. Vårt engagemang i stort och smått bidrar till en hållbar utveckling.

Vi vill vara vägledande inom hållbart och modernt byggande med effektiva lösningar och nära samarbeten genom hela byggprocessen. 

Ombyggnation

Vi utför ombyggnationer med hjärta för hållbarhet och modern utveckling.
Vi bygger för framtidens samhälle. 

VÅR BLICK FÖR BYGG TAR HÄNSYN TILL MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE I TID OCH RUM

Anders Åkerberg

Dags för ny ombyggnation?

Dags för ett ny omyggnation?

Vi utvecklar allt från bostäder och kontorshus till industrier och handelsplatser. Vi ser fram emot ett samarbete!