Projektutveckling

Vi brinner för att hitta nya vägar för ett bättre byggande

Projektutveckling med Byggmäster

Vi hjälper kunder som besitter en fastighet, mark eller byggnad och önskar projektutveckla denna framåt. Inom Byggmästers väggar finns en gedigen kompetens och erfarenhet som gör att vi med fördel kan vara behjälpliga och rådgivande i hela processen. Det innebär allt från hjälp med kommunikation och projektplanering till att identifiera risker och rådge i byggmetoder och materialval.

Öppen dialog

Ju tidigare vi kan komma in i processen desto mer kan vi också vara med och påverka ekonomin i hela projektet. Om vi tillsammans med dig som kund har en öppen och ärlig dialog från början så gynnas båda parter, både under projektets gång och vid projektets slut.

Det är genom ett fungerande samarbete som vi bäst kan hitta synergier och förhindra onödiga kostnader som annars lätt uppstår.

Kompetens & erfarenhet

Med vår samlade kompetens och erfarenhet kan vi i ett tidigt skede se vad som behöver göras och lyfta upp både vitala och kritiska delar som projektet kan ställas inför. Då minskar risken att byggprojektet fortlöper med för små marginaler och du som kund får kontroll över projektets alla delar på ett  bättre sätt.

Resultat

Vi ser till att projektet ges de bästa förutsättningarna för att både hålla tidsplanen, fortlöpa kostnadseffektivt och nå uppsatta mål. Vi brinner för att hitta nya vägar för ett bättre byggande.

Vad är ditt nästa projekt?

BYGGMÄSTER

Vad är ditt nästa projekt?

Varje lägenhet, radhus och bostad ska bli ett omtyckt hem att trivas i under många år. Det gäller oavsett om du behöver små lägenheter med snabb inflyttning, ska förverkliga en husvision eller vill utveckla bostäder i samverkan med oss.

Hur kan vi hjälpa dig i ditt nästa projekt?