Information till boende i närheten av Fridnäs

Nybyggnad av grundskola

Vi har glädjen att meddela att Byggmäster Mälardalen AB nu äntligen kan starta nybyggnationen av Fridnässkolan, på uppdrag av Västerås stad. Projektet avser en nybyggnation av en grundskola för 350 elever.

Projektets omfattning:

  • Skolbyggnaden kommer att bli 4,375 m2 stor med tillhörande skolgård. 
  • Nya tillfartsvägar och parkeringsplatser planeras för att underlätta tillgängligheten för personal och besökare.
  • Byggmäster har också börjat förbereda för kontor och omklädningsrum som kommer etableras om några veckor. Dessa kommer att stå kvar på angiven plats genom hela byggperioden.

Tidplan:

  • Byggstart: Mars 2024
  • Färdigställande: Hösten 2025
  • Nästa steg: Uppförande av angränsande vägar samt gång- och cykelbanor efter skolans färdigställande.
  • Byggstart för bostäderna är ännu inte fastställt.

I mars kommer grundläggningsarbeten och en kortare period med pålning att pågå. Fram till sommaren kommer vi att arbeta med betongstommen och räknar med att ha taket på till sommaren 2024.

Under byggperioden kommer Byggmäster att ta så stor hänsyn som möjligt som arbetena medger och hoppas att ni ska ha överseende med vår närvaro. Vi kommer också att hålla er uppdaterade om vad som sker i byggprocessen.

Vi bifogar en skiss över arbetsområdet (inom kort).

Kontaktinformation:

Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta vår projektledare Jan Hedström070-720 2233 eller vår platschef Daniel Sörma070-791 88 10.

Följ med oss på denna spännande resa!