Tillsammans i dialog uppnår vi det som är bättre​

Byggmäster är ett bygg- och projektutvecklingsföretag som är verksamt inom hela värdekedjan. Vi utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader och anläggningar.

Vår ambition är att komma fram till det som är bättre. Vi vet att förtroende är en av hörnstenarna för att kunna nå dit. Hos oss finns en stark vilja att vårda kundens intressen och använda våra olika kompetenser och erfarenheter för att skapa ett värdefullt resultat. Vi är övertygade om att vår mission, för bättre byggande, leder till bättre totalekonomi och en mer hållbar livscykelkostnad samt samhällsnytta. Vi tror helt enkelt att vi som partners i en öppen och ärlig dialog uppnår mer tillsammans.

Ett nytänkande företag

Våra projekt

Är du erfaren snickare?

Lediga jobb
Vi söker snickare

Vi har en stark övertygelse och hög ambition att uppnå mer tillsammans med våra kunder och aktörer i byggprojekten.

Samverkan förändrar oss till det bättre

Byggmäster har över tid rustat sig med rätt kompetens och inställning för att skapa en företagskultur där beteenden långsiktigt främjar samsyn och löser projektets alla utmaningar. Tillsammans har vi möjlighet att påverka utformningen av områden, infrastruktur och byggnader för en hållbar utveckling där det finns utrymme och värden för alla parter.

Anders Åklerberg, VD

Vår blick för bygg tar hänsyn till människa och samhälle i tid och rum

Anders Åkerberg

Ett möte i lugn och ro skapar värdefulla ideér

Företaget Bilia är en av Europas största bilkedjor med nära 100 anläggningar i bland annat Sverige, Norge och Tyskland. Ambitionen är att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Som ett led i det arbetet har Byggmäster valts som byggpartner.