Information till leverantörer

På denna sida hittar du information om det som rör leverantörsfakturor till Byggmäster i Mälardalen.

Det här är våra krav på fakturor för leverantörer

Vi vill göra er uppmärksam på att Byggmäster inte tar emot fakturor som skickas till kontoret på Elektrodgatan 6.
För att Byggmäster i Mälardalen ska anses ha mottagit en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas: (Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras)
 • Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan.
 • Fakturan ska märkas med enbart projektnumret i referensfältet, inte beställare/kontaktperson. (Rätt projektnummer finns hos beställaren på Byggmäster)

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen skall en faktura innehålla uppgift om:

 • Fakturadatum
 • Affärshändelsen, när den inträffat
 • Specifikation, vad fakturan avser
 • Belopp
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura
 • Säljarens registreringsnummer till moms
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Kundens registreringsnummer till moms vid omvändbeskattning
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Den eller de momssatser som galler
 • Den moms som ska betalas

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen skall en faktura bland annat innehålla uppgift om:

 • Fakturan skall vara utan moms
 • VAT-nr skall anges för Byggmäster i Mälardalen AB. VAT-nr: SE556663481101
 • På fakturan anges också: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som skall deklarera och betala momsen till staten. Från den 1 juli 2007 skall omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. För en mer noggrann definition av begreppet ”byggtjänst” och tillämpliga övergångsregler hänvisas till www.skatteverket.se

Vi värnar om miljön så maila gärna din faktura eller använd er av E-faktura.

Maila fakturan till:
lin0954@pdf.grantthornton.se

E-faktura:
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.
GLN-kod för e-fakturor är: Byggmäster i Mälardalen AB 7365566634810
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor ställs till: support@scancloud.se, tel. 08-23 23 18

Fakturaadress som ska stå på alla fakturor:
Byggmäster i Mälardalen AB
Lin 0954 Scancloud
831 97 Östersund

Byggmästers besöksadress:
Byggmäster i Mälardalen AB
Elektrodgatan 6
721 37 VÄSTERÅS

Har du frågor rörande leverantörsfakturor?
Vänligen kontakta ansvarig på avdelningen för ekonomi & administration.

Ha koll på fakturor med omvänd skattskyldighet