Inköpschef

På Byggmäster är jag länken mellan projektet och inköpsorganisationen. Jag arbetar nära kunden och vår organisation i projektets olika skeden. Jag hanterar det mesta från anbudsförfrågningar, utvärderingar och beställningar till avtal, inköp, underentreprenader och kvalitetsrevisioner.

Elin Dahl

Som inköpschef hanterar jag och ansvarar för företagets inköp och kalkyler. Vårt sätt att samverka på Byggmäster har lett till att jag idag till stor del också medverkar i projektgrupper och interagerar med kunden för att vi tillsammans ska uppnå ett bättre resultat.

"

Vi sitter på samma sida
som vår motpart

Med åren har en stark företagskultur och omtanke utvecklats. Det gör att jag i min roll anstränger mig mer för att uppnå något jag tror blir mycket bättre

Elin Dahl

God kommunikation är nödvändigt för ett bra resultat

Jag konstaterar att byggbranschen genomgått stora förändringar. Det tycker jag är bra. Något som däremot verkar bestå är vår företagskultur. Den särskiljer oss och gör mig väldigt stolt.
En del vatten har runnit under broarna sedan jag för många år sedan inledde min yrkeskarriär som inköpare på Byggmäster. Branschen är under ständig förändring där digitaliseringen spelar roll. Farten har ökat. Både på gott och ont såklart. Men det finns sådant som verkar bestå. Ett bra exempel på det är vår företagskultur. Den kan jag känna mig extra stolt över. Självklart har även den förändrats men de stora fundamentala beståndsdelarna finns kvar. Vi kallar den för ”Byggmästerandan”. För oss är den speciell. För min del handlar den om dialog, engagemang och omtanke. Att vi tillsammans engagerar oss i varandra och för våra kunder och för något som vi alla tror på.

Jag är övertygad om att det finns möjligheter i branschen. Där vi som ena part vågar agera för att skapa ett klimat som främjar ett fritt tänkande för en god sak. Vi sitter trots allt i samma båt. Möjligtvis på varsin sida men i samma riktning, för att uppnå ett gemensamt mål.

Elin Dahl
flera MEDARBETARE

Anders Åkerberg

VD

David Elfving

Byggarbetsledare

Johan Bertilsson

Projektledare