Vi är ultraeffektiva i våra byggprojekt

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle, och vi vet att mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit. Morgondagens problem löser vi inte med dagens lösningar.

vi bygger det hållbara och moderna samhället

Ett byggprojekt ska vara hållbart ur flera aspekter

Målet för oss är en förnuftig och kostnadseffektiv ombyggnation som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra.
Hyresgästens välbefinnande står i centrum. Den kanske största lärdomen är att bygga vidare på det som redan är bra. Förståelse för de byggnader vi arbetar i samt engagemang för de relationer vi bygger, är grunden för hur vi arbetar. Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår i ombyggnadsprojekt, är en stor utmaning för oss. Vi kan erbjuda en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk. Våra hantverkare är dessutom vana att arbeta under pågående verksamhet. Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöarbetet ingår i det vardagliga arbetet.
Vi utför om- och tillbyggnadsentreprenader samt renoveringar och skadereparationer. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa dig att hyresgästanpassa kontorslokaler, bygga om äldreboenden, sjukhus, bostäder eller skolor.
Vårt sätt att verka och agera utgörs av våra värderingar och vår uppförandekod. Tillsammans fungerar de som en kompass för både medarbetare och affärspartners.
FÖR BÄTTRE BYGGANDE - ombYGGnad

Vår blick för bygg tar hänsyn till människa och samhälle i tid och rum

Anders Åkerberg