Brasseriet

Byggmäster i Mälardalen AB - kundcase

Nybyggnation

Brasseriet

Brasseriet Stadsparken ligger mitt i Västerås och byggdes för att inhysa ny restaurangverksamhet åt Varda-gruppen.

Kort om projektet – Brasseriet Stadsparken är en nybyggnation som uppfördes åt GSV Lundgren Fastigheter och stod färdigställt 2014. Byggnationen bjöd på flera utmaningar. En av utmaningarna var att grundläggningen var under vattennivån i ån vilket medförde vissa risker, bland annat genom att vattnet sköljde med sig sand från muren så att det uppstod rasrisk. Det fick lösas genom att snabbt sänka vattennivån i ån.

Visste du att det är vi som byggt detta?
Byggmäster i Mälardalen AB

Vad är ditt nästa projekt?

Vad är ditt nästa projekt?

Vi utvecklar allt från bostäder och kontorshus till industrier och handelsplatser. Vi ser fram emot ett samarbete!