bilia

Koncernbolaget Bilia AB har över 100 anläggningar och finns i både Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia har som affärsidé att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för sina kunder. Idag är Bilia en av Europas största bilkedjor.

Vi ska ha de mest nöjda kunderna i branschen

På samtliga marknader erbjuds Bilias kunder bilförsäljning, finansiering, service samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige är Bilia auktoriserad återförsäljare för Volvo, Renault, Dacia, BMW, MINI, Lexus och Toyota samt har drivmedels- och biltvättstationer. 

"

Kunden är i fokus
i allt det vi gör

Byggmäster kom in i ett tidigt skede. Vi kunde stötta Bilia med kunskap om inköp och budget i deras byggprojekt.

Henrik Karlsson

För Byggmäster är kunskapen om kunden värdefull

Ett trevligt klimat och en öppen dialog i mötet har lett till att Bilia och Byggmäster idag arbetar nära varandra som samverkanspartner i Bilias olika byggprojekt.

Byggmäster har under flera år arbetat med Bilia i olika om- och tillbyggnadsprojekt. Henrik Karlsson berättar att Byggmäster i ett tidigt skede kunde stötta Bilia med kunskap om inköp och budgetarbete i deras byggprojekt. Ett trevligt klimat och en öppen dialog i mötet har sedan lett till att Bilia och Byggmäster idag arbetar nära varandra som samverkanspartner. I alla samarbeten är det viktigt att ha med sig hela registret, berättar Henrik. Alla våra projekt kräver mer av oss men även av vår motpart. Båda parter gick in i samarbetet med ett lärande förhållningssätt. För Byggmäster har det varit extra värdefullt att få kunskap om den information Bilia behöver för att på bästa sätt redovisa sina kostnader och investeringar. Ju mer vi känner till om våra kunder desto bättre motpart är vi. Som partners i ett samverkansprojekt kan vi som byggföretag identifiera, tydliggöra och föreslå kostnadseffektiva lösningar genom alla faser i ett byggprojekt. Som partner har vi samma mål berättar Henrik – att minska kostnaderna och skapa ett resultat som är bättre.

I alla samarbeten är det viktigt att ha med sig hela registret. Alla samverkansprojekt kräver mer av oss och vår motpart.

Henrik Karlsson
Byggmäster har tillsammans med Bilia tagit ett helhetsgrepp kring Bilias verksamhet. Vårt sätt att samarbeta är unikt. Vi jobbar så nära i varandra i förtroende och med samsyn, berättar Henrik. Vi försöker hitta gemensamma vägar där vi tillsammans jagar kostnader i projektet. Hela samarbetet baseras på ett ärligt och transparent upplägg. Viktigast är att båda parter ställer upp och är engagerade. Då blir slutresultatet lyckat
NÅGRA MEDARBETARE

Anders Åkerberg

VD

Johan Bertilsson

Projektledare

David Antonsson

Arbetsledare