Om Byggmäster

Vi på Byggmäster genomför entreprenad- och byggserviceuppdrag i Västerås med en radie på 7-8 mil.

Våra uppdrag varierar i omfång och storlek – från ombyggnation, renovering och tillbyggnad (ROT) till att bygga morgondagens samhälle med bostäder, industrier, handel och kontor.

Vår blick för bygg tar hänsyn till människa och samhälle i tid och rum. Resultatet blir lösningar präglade av tanke och analys i grunden, idéer med bärstyrka och innovationer för liv, fritid och arbete.

Byggmäster Entreprenad

Byggmäster Byggservice

Mission – utveckla och förbättra

Genom att vi är med och påverkar beslutsfattare, går i bräschen för positiva förändringar, vågar att ta ledarskapsansvar samt visar att det är möjligt att påverka byggbranschen och samhället vill vi förverkliga vår mission:
Att genom innovativa förändringar bidra till utveckling och förbättring för alla som vistas och verkar i samhällets olika rum, forum och nätverk.

Vår drivkraft

Delaktighet driver oss framåt, sporrar oss till att påverka våra medmänniskor och bevisa att förändringar faktiskt är möjliga.

Vår övertygelse

Vi tror att människor som tillåts ta ansvar, göra det de är bra på och använda sina styrkor på bästa sätt skapar de bästa lösningarna. Med omtanke vill vi skapa nya förutsättningar för utveckling och förbättring.

Byggmäster – För bättre byggande

Klara. Förberedda. Gå!

Vi tror på att förbereda oss väl i våra arbetsteam. Vi tror också på olika bakgrund och erfarenhet. Passar du in i vårt arbetsteam ?

Kontakta oss