Erfarenhet och kreativitet – bra jordmån för bra lösningar

Byggmäster Byggservice fokuserar på bra lösningar, lönsamhet och effektivitet inom områdena renoveringombyggnad och tillbyggnad (ROT). Vi utför allt från enskilda projekt till avtalsbaserade uppdrag åt offentliga och privata aktörer (i Västerås med en radie på 7-8 mil). Vi åtar oss alla typer av skadeärenden, reparationsuppdrag och underhållsarbeten åt försäkringsbolag samt statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Våra arbetslag har stor erfarenhet av allt från brand- och vattenskador till vattensättningar, mögel och fukt.

Senaste inom Byggservice

Byggmäster – För bättre byggande

Klara. Förberedda. Gå!

Vi tror på att förbereda oss väl i våra arbetsteam. Vi tror också på olika bakgrund och erfarenhet. Passar du in i vårt arbetsteam ?

Kontakta oss