Partille-LSS-4

Om projektet

Projektnamn: Partille LSS boende

Verksamhetsgren: Entreprenad i Partille

En kort projektbeskrivning

Nybyggnation LSS-bostäder
Byggstart våren 2014
Beställare: Wikowia

I PARTILLE BYGGER VI LSS-BOSTÄDER

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service där personal ger stöd och omsorg.
Partille kommun erbjuder olika boendeformer och boendestöd, från mindre omfattande stöd i eget boende till gruppboende med personal dygnet runt. Dessa är:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • satellitlägenhet

LSS BOENDE – WIKOWIA

Byggmäster har fått totalentreprenaden för att bygga LSS-boende (Boende med särskilt stöd och service) Byggnaden är planderad att  rymma lägenheter och personalutrymmen. Beställare är Wikowia AB.

”En anledning till att vi valde Byggmäster är deras förmåga att anpassa sig till behovet av en snabb produktionsstart. De uppfyller även de högt ställda miljökrav som rör byggnation av LSS-boende” säger Henrik Hagert-Dahl, beställare på Wikowia AB.

PROJEKTET I BILDER

Här visar vi några bilder från byggprojektet.