LSS boende nära naturen får effekt

Wikowia AB startar samarbete med Byggmäster.

Byggmäster har fått förtroendet att ta hand om totalentreprenaden för ytterligare ett nytt LSS-boende i Lindbacken i Uppsala. Det Byggmäster har fått i uppdrag att bygga är ytterligare ett LSS-boende i Lindbacken.
Det valda området Lindbacken ligger inte så långt ifrån Uppsala och består till största delen av en naturskön miljö. Att placera ett LSS-boende i den miljön har effekten att det ger ett gott resultat och inverka positivt på de människor som boendet är anpassat för.

Tillsammans med Wikowia AB bygger Byggmäster för att Attendo Care AB ska kunna bedriva sin verksamhet där. En anledning till att Derome valde Byggmäster är förmågan vi har att anpassa oss till bland annat behovet av en snabb produktionsstart. Vi uppfyller även de högt ställda miljökrav som rör byggnation av LSS-boende.

Boendet beräknas vara färdigställt våren 2014.

 

Vi sätter stor tilltro till ansvar, respekt och omtanke.

Vi tror på att varje enskild person måste ta ansvar, visa respekt och omtanke för andra personer. Tillsammans kan vi skapa ett synligt och hållbart resultat där bra blir bättre.

Comments are closed.