Fakturering

Alla fakturor ska gå sedan en tid tillbaka gå via vår inläsningscentral för godkännande. Skicka era fakturor till något av nedanstående alternativ för att den ska bli godkänd.

1) E-faktura
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.
GLN-kod för e-fakturor är: Byggmäster i Mälardalen AB 7365566634810
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor ställs till: edisupport@scancloud.se, tel: 08-559 22 077

2) PDF-faktura på mail
Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF-fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.
PDF-fakturor skickas till: lin0954@pdf.grantthornton.se

3) Pappersfaktura till adress:
Byggmäster i Mälardalen AB
LIN0954 Scancloud
831 97 Östersund

Det är ytterst viktigt att LIN0954 anges med exakthet i fakturaadressen samt att adressen står både på kuvertet och på fakturan.
Fakturor som levereras till vår gamla adress kommer att returneras till er.

Följande information skall framgå av faktura från våra leverantörer.

 • Byggmästers fakturaadress (se ovan) och leveransadress
 • Kostnadsbärare (projektnummer eller uppgift om kostnadsställenummer)
 • För- och efternamn på Byggmästers referensperson

Fakturan ska i övrigt följa allmänna krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen (se nedan)

Fakturor som avser en byggtjänst skall upprättas enligt omvänd skattskyldighet:

 • Fakturan skall vara utan moms
 • VAT-nr skall anges för Byggmäster i Mälardalen AB. VAT-nr: SE556663481101
 • På fakturan anges också: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som skall deklarera och betala momsen till staten. Från den 1 juli 2007 skall omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn.

För en mer noggrann definition av begreppet  ”byggtjänst”  och tillämpliga övergångsregler hänvisas till www.skatteverket.se

Allmänna krav på fakturor och fakturainnehåll

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen skall en faktura bland annat innehålla uppgift om:

 • fakturadatum
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp
 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens registreringsnummer till moms
 • säljarens och köparens namn och adress
 • kundens registreringsnummer till moms vid omvändbeskattning
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som galler
 • den moms som ska betalas

Byggmäster – För bättre byggande

Klara. Förberedda. Gå!

Vi tror på att förbereda oss väl i våra arbetsteam. Vi tror också på olika bakgrund och erfarenhet. Passar du in i vårt arbetsteam ?

Kontakta oss