Allt enligt plan på arkeologisk plats

Tidigt i byggprocessen förstod vi att bygget kommer att kräva särskilda arbetsmetoder.

Dels genom svårigheterna med den intill liggande ån men också för att området kräver arkeologiska utgrävningar vilket kan vara en orsak till att ett bygge blir försenat. Med denna insikt kunde vi hantera det problemet på ett bra sätt allt enligt plan. Ett bygge fortlöper inte alltid helt utan problem. Det är en erfarenhet vi bär med oss.

Markområdet med Svartån alldeles intill har krävt särskilda arbetsmetoder. Exempelvis har det varit nödvändigt att införa ändringar av det godkända bygglovet. Byggtekniska orsaker som att flytta hela byggnadens placering 0,5 meter från Stora gatan och Svartån in mot marken var något som var svårt att förutse. Idag är stommen synlig i gatunivå. Nästa steg i projektet är att påbörja arbetet med ytterväggar och tak. Trots svårigheter på resan fortskrider allt enligt plan.

Vi sätter stor tilltro till ansvar, respekt och omtanke.

Vi tror på att varje enskild person måste ta ansvar, visa respekt och omtanke för andra personer. Tillsammans kan vi skapa ett synligt och hållbart resultat där bra blir bättre.

Comments are closed.